Ürünlerimiz

Feldspat

Cam, seramik ve boya sanayisinde kullanılan bir ham maddedir. Türkiye’nin feldspat rezervi dünya rezervinin % 10’u kadardır. Önemli yataklar Demirci (Manisa), Si­mav (Kütahya), Çine (Aydın) ve Milas (Muğla) yöresin- dedir. Türkiye feldspat üretiminin % 90

Feldspat:Türkiyede seramik sektörü, ürün kalitesi ve üretim miktarı bakımından Avrupa ile yarışacak hale gelmiş olup, fayans ve seramik imalinde temel hammaddelerden biri olan feldspatın üretimi ve kalitesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla feldspatın tanıtımı, üretim kalitesi, ithalat ve ihracatı, Türkiye seramik sektörünün geleceği açısından büyük önem arz etmektedir.
Yeryüzünü oluşturan minerallerden en önemlilerinden biri olan feldspatlar, bir mineral grubunun genel adıdır. Feldspatlar, izomorf karışımları ve oluşum özellikleri bakımından 2 gruba ayrılırlar.
1- Alkali Feldspatlar
2- Kalko-sodik feldspatlar (plajioklaslar)
Alkali Feldspatlar
Ortoklaz K AlSi308
Sanidin "
Mikroklin "
Anortoz NaAlSi308
Albit "
1- Potasyum Feldspatlar: Bu mineraller arasında kristolografik yapı değişiklikleri vardır. Büyük çaplı bir katyon olan K+ un bulunduğu veya çok bulunduğu yapılar monoklinik, Na+ bakımından zengin olanlar trikliniktir.
Alkali feldspatlarda K ile Na feldspatlar arasında katı çözelti oluşum alanları çok dar olup, K yerini belirli ölçülerde ve bazı fiziki şartlarda Na alabilir. Tabiatta K-Feldspatlar çoğunlukla Nafeldspatlarla birlikte ve daha tali olarak da Ca- feldspatlarla birlikte bulunur. Bu grup içerisinde gerek oluşum gerekse seramik sektörü için en önemli olanı ortoklastır.
2- Plajioklaslar
a) Sodyumlu Feldspatlar NaAlSi308 Sodyumlu feldspatlardan, plajioklas grubunun kalsiyum içermeyen üyesi albit olup, formülü NaAlSi308dir. Doğada albit, K-feldspat ile katı çözelti oluşturmayıp ancak bir miktar K-feldspat ile birlikte bulunur. Albitlerin seramik ve cam hammaddesi yönünden önemi çok fazladır.
b) Kalsiyumlu feldspatlar: Kalsiyumlu feldspatların Na ve Ca miktarlarına göre oluşturdukları izomorf seri.


Hakkımızda

1976 yılında ipekçilik ve beyaz eşya sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Yıllar içerisinde bünyemize likidgaz tüp bayii ve kalabak su bayiliği eklenerek faaliyet alanımız genişletilmiştir.

İletişim Bilgilerimiz

Adres: Orta Mah. İstiklal Cad. NO:28 Söğüt / BİLECİK
Telefon: 0(228) 361 23 71
Email: info@hasozcelik.com.tr

Sosyal Paylaşım Ağları

Sosyal Paylaşım Ağları